Brže osmislite bolja predavanja
1) Robotika je znanost koja objedinjuje više znanstvenih područja. Koju znanost robotika ne obuhvaća? a) informatiku b) elektrotehniku c) kemiju d) elektroniku 2) Riječ "robot" vuče korijene iz kojeg jezika? a) engleskog b) ruskog c) češkog d) španjolskog 3) Zašto je važno djelo "R.U.R.", češkog pisca Karela Čapeka? a) ono ukazuje na mogućnost iskorištavanja robota kao radne snage b) ondje se prvi put spominje riječ "robot" c) ono ukazuje na opasnost od robota d) ondje je prvi crtež građe robota 4) U Prvoj industrijskoj revoluciji vodeći izvor energije postaje... a) ugljen b) voda c) nafta d) Sunce 5) U Drugoj industrijskoj revoluciji, koji novi izvori energije zamjenjuje ugljen? a) voda i zrak b) nafta i električna energija c) zrak i Sunce d) ugljen ostaje glavni izvor energije 6) Prema podijeli robota prema generaciji, što ne pristaje? a) roboti prve generacije b) roboti druge generacije c) roboti treće generacije d) roboti najnovije generacije 7) Koja vrsta pogona robota ne postoji? a) kemijski pogon b) hidraulički pogon c) pneumatski pogon d) električni pogon 8) Robot senzorima ne očitava? a) tlak zraka b) količinu bakterija c) temperaturu d) svjetlost 9) Koliko Zakona robotike postoji prema Isaacu Asimovu? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 10) Koji je najpoznatiji robotski par iz filmskog serijala? a) Pat i Mat b) C-3PO i R2-D2 c) Tom i Jerry d) Mickey i Minnie Mouse

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti