Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se naziva ugovor o najmu broda a) alotman b) charter c) ad hock d) novi ugovor e) brodski list 2) Ad hoc prodaja je prodaja a) dogovorenog zakupa kapaciteta b) rezervacija zrakoplova c) ugovor o najmu d) prodaja prema potrebi e) alotman 3) Alotman je a) prodaja kad se pruži prilika b) najam broda c) ugovor o zakupu kapaciteta d) charter e) ugovor o koncesiji 4) Pisana komunikacija među poslovnim partnerima u turizmu najčešće se obavlja a) putem računala b) pismom poslanim poštom c) dolaskom i osobnim kontaktom d) pregovorima u uredu 5) Ako je storno rezervacije izvršen u skladu s međusobnim ugovorom i uzancama a) jedan od partnera ga ne mora prihvatiti b) mora ga prihvatiti drugi partner c) storno rezervacija se ne može nikada izvršiti d) svi partneri ga ne moraju prihvatiti 6) Ako turistička agencija želi ugovoriti ručak na putu za svoje klijente s unaprijed utvrđenim jelovnikom i cijenom a) kontaktirat će prijevoznika b) kontaktirat će hotel c) kontaktirat će ugostiteljsku organizaciju d) kontaktirat će drugu turističku agenciju e) kontaktirat će agenciju za nadzor ugostiteljskih objekata

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Zvjezdanafarkas Daktilografija s poslovnim dopisivanjem

Nastavnica ekonomske grupe predmeta - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti