Brže osmislite bolja predavanja
Imenice: Pavao, mama, kuća, stol, Sara, bilježnica, ploča, krevet, Mateo, glava, Glagoli: imao sam, raditi, ići ću, vozio sam, trčim, rastem, spavao sam, reći ću, bila sam, idem,
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti