Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove književno djelo u kojem je prvi put upotrijebljena riječ robot? a) R.U.P b) P.P.P c) R.U.R. d) R.R.R 2) Kako se naziva vrsta robota koji se gibaju u neograničenom prostoru? a) Industrijski roboti b) Mobilni roboti c) Roboti s varijablim upravljanjem d) Numerički upravljani roboti 3) Za gibanje robota potreban je pogon. Koji pogon ne koriste roboti? a) Pneumatski pogon b) Magnetni pogon c) Hidraulički pogon d) Električni pogon 4) Za upravljanje robota potrebno je razlikovati dvije vrste uređaja kojima je robot opremljen. Koje uređaje razlikujemo? a) Lijeve i desne b) Statične i dinamične c) Male i velike d) Izlazne i ulazne 5) Četiri zakona robotike set su pravila koje je smislio pisac znanstvene fantastike Isaac Asimov. Koji od ponuđenih nije Asimovljev zakon? a) Robot ne smije naškoditi čovječanstvu ili svojom pasivnošću dopustiti da se čovječanstvu naškodi. b) Roboti ne smiju raditi u tvornicama. c) Robot ne smije naškoditi čovjeku ili svojom pasivnošću dopustiti da se čovjeku naškodi. d) Robot mora slušati ljudske naredbe, osim kad su one u suprotnosti s prvim zakonom.  6) Koja su dva Amerikanca započela komercijalnu proizvodnju robota? a) Isaac Asimov i Robert Fulton b) Samuel Morse i Thomas Alva Edison c) George Devol i Robert Fulton d) George Devol i Joseph Engelberger 7) Koji dio robota omogućuje upravljanje i nadzor kretanja manipulatora? a) Računalo b) Pogoni c) Senzori d) Mehanička struktura 8) Što je radni prostor robota? a) Prostor računala b) Mehanička struktura c) Prostor na kojemu se prihvatnica giba d) Prostor kojii zauzimaju izlazni uređaji 9) Što nastaje povezivanjem kinematičkih parova? a) Kinematički lanac b) Veliki kinematički par c) robot d) prihvatnica 10) Kako se još nazivaju roboti prve generacije? a) Inteligentni roboti b) Adaptivni roboti c) Industrijski roboti d) programski roboti

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti