Brže osmislite bolja predavanja
1) alat za izradu animacija a) Wizer b) Animatron c) Puzzlemaker d) Testmoz 2) alat za izradu kvizova a) Animatron b) Puzzlemaker c) Testmoz d) Wizer 3) alat za izradu radnih listića a) Wizer b) Testmoz c) Puzzlemaker d) Animatron 4) alat za izradu slagalica a) Testmoz b) Animatron c) Wizer d) Puzzlemaker

Alati za izradu interaktivnih sadržaja

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti