Brže osmislite bolja predavanja
8 + 8, 9 + 9, 7 + 7, 6 + 6, 12 - 7, 11 - 5, 15 - 8, 14 - 6, 17 - 8, 13 - 9, 8 + 3, 7 + 8,

Izračunaj: 8 + 5, 13 - 5 (2)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti