metar - m, decimetar - dm, centimetar - cm, škola - šk., razred - r., učenik - uč., stranica - str., i tako dalje - itd., na primjer - npr., sat - h, minuta - min, kilogram - kg, broj - br., jugoistok - JI, Republika Hrvatska - RH, Celzijev stupanj - ºC, sjeverozapad - SZ, kuna - kn, lipa - lp, sjever - S,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?