tekst napisan po ulogama i namijenjen izvođenju na pozornici - igrokaz, kraća priča s čudesnim likovima i događajima - bajka, kratka priča u kojoj su glavni likovi životinje s osobinama ljudi - basna, književno djelo napisano u stihovima - pjesma, jedan redak u pjesmi - stih, knjiga u kojoj su sakupljena ljudska znanja i poredana abecednim redom - enciklopedija, glavni predmet pripovijedanja (ono o čemu djelo govori) - tema, glasovno podudaranje slogova na krajevima stihova - rima, uspoređivanje dvaju predmeta, pojava, osoba po sličnosti - usporedba, kratka priča o stavrnim događajima i likovima - pripovijetka, odjeljak pjesme sastavljen od nekoliko stihova - kitica, izraz kojim pjesnik dočarava izgled, zvuk, miris - pjesnička slika, vrijedan, brižan, tvrdoglav, sramežljiv - osobine lika, bijele kose, umornog lica, ali veselih očiju, moja je baka... - izgled lika, tijek događaja-uvod, zaplet, rasplet - fabula, skup pravila koji određuje način pisanja nekog jezika. - pravopis, popis riječi poredanih abecednim redom i njihovo objašnjenje - rječnik, pripovijedanje, opisivanje, dijalog, monolog - dijelovi teksta, razgovor između dvoje ili više likova - dijalog, govor jednog lika (razmišljanje "naglas") - monolog,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?