Brže osmislite bolja predavanja
IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 8 MANJI OD BROJA 18., IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 7 VEĆI OD BROJA 10., IZRAČUNAJ RAZLIKU BROJEVA 16 I 4., IZRAČUNAJ ZBROJ BROJEVA 13 I 6., ZBROJ JE 17. DRUGI PRIBROJNIK JE 10. IZRAČUNAJ PRVI PRIBROJNIK., RAZLIKA JE 10. UMANJITELJ JE 8. IZRAČUNAJ UMANJENIK., IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 4 VEĆI OD BROJA 12., IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 7 MANJI OD BROJA 19..

ZADATCI RIJEČIMA DO 20 (bez prijelaza)

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti