Brže osmislite bolja predavanja
IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 8 MANJI OD BROJA 18., IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 7 VEĆI OD BROJA 10., IZRAČUNAJ RAZLIKU BROJEVA 16 I 4., IZRAČUNAJ ZBROJ BROJEVA 13 I 6., ZBROJ JE 17. DRUGI PRIBROJNIK JE 10. IZRAČUNAJ PRVI PRIBROJNIK., RAZLIKA JE 10. UMANJITELJ JE 8. IZRAČUNAJ UMANJENIK., IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 4 VEĆI OD BROJA 12., IZRAČUNAJ BROJ KOJI JE ZA 7 MANJI OD BROJA 19..

ZADATCI RIJEČIMA DO 20 (bez prijelaza)

autor Skolskaknjiga

Ljestvica

Otvaranje okvira is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti