1) Kada je pao Vukovar? a) 19.11 b) 48.13 c) 18.11 2) Koje godine je izgrađen vodotoranj? a) 1968. b) 1984. c) 1923. 3) Na kojim rijekama leži Vukovar? a) Sava, Odra b) Dunav, Vuka c) Bosut, Nil 4) Kada je krenula bitka za Vukovar? a) 25.8 b) 21.8 c) 21.7 5) Kada je svečano otvoren vukovarski vodotoranj nakon obnove? a) 30.10.2017. b) 30.10.2020. c) 23.4.2021. 6) Koje godine je zatvoren restoran na vrhu? a) 1983. b) 1975. c) 1970. 7) Koliko Vukovar ima stanovnika? a) 27.000 b) 28.000 c) 17.000 8) Koliko je trajala opsada Vukovara? a) 15 tjedana b) 87 dana c) 170 dana 9) S kojim mjestom još slavimo dan Vukovara? a) Škabrnja b) Zadar c) Knin 10) Koliko je ljudi živjelo u Vukovaru prije rata? a) oko 45000 b) 43000 c) 56000

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?