Brže osmislite bolja predavanja
1) Voće koje se uzgaja u nizinskim krajevima Hrvatske a) b) c) d) e) 2) Koju žitaricu prikazuje fotografija? a) zob b) pšenicu c) ječam d) raž e) kukuruz 3) U ribnjacima nizinske Hrvatske najviše se uzgajaju a) šarani b) rakovi c) inćuni 4) Industrija koja je razvijena u nizinskoj Hrvatskoj zahvaljujući bogatstvu šuma je a) tekstilna  b) kemijska c) naftna  d) prehrambena e) drvna 5) Gotovo sva nalazišta nafte i plina Hrvatske smještena su u a) nizinskim krajevima RH b) brežuljkastim krajevima RH c) primorskim krajevima RH 6) Industrijsko bilje koje uspijeva u nizinskoj Hrvatskoj a) zob b) pšenica c) uljana repica d) kukuruz 7) Voće koje se uzgaja u nizinskim krajevima Hrvatske a) kruške b) limuni c) naranče d) mandarine 8) Velik broj ljudi u nizinskoj Hrvatskoj zaposlen je u  a) industriji b) turizmu c) šumarstvu 9) Tvornice nizinske Hrvatske uglavnom su smještene u  a) selima b) gradovima 10) Najveće industrijsko središte nizinske Hrvatske je a) Zagreb b) Varaždin c) Bjelovar d) Ivanić-Grad e) Kutina 11) Na nekim rijekama nizinske Hrvatske izgrađene su a) hidroelektrane  b) vjetroelektrane c) solarne elektrane 12) Nalazište ljekovite nafte nalazi se u a) Ivanić-Gradu b) Bjelovaru c) Vinkovcima d) Županji

Aviončić

autor Anarajic0

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti