Brže osmislite bolja predavanja
1) Gospodarske djelatnosti nizinskih krajeva su: a) poljoprivreda, šumarstvo, industrija i turizam b) ribarstvo i poljoprivreda c) trgovina i građevinarstvo d) promet i bankarstvo 2) Najzastupljenija gospodarska djelatnost nizinskih krajeva je a) šumarstvo b) turizam c) poljoprivreda d) bankarstvo e) ribarstvo 3) Koje industrijsko bilje uzgajaju ratari u nizinskoj Hrvatskoj? a) uljanu repicu, suncokret, šećernu repu b) pamuk c) kadulju d) lavandu  4) Od voća se u nizinskim krajevima uglavnom uzgajaju a) jabuke, kruške, jagode i grožđe b) mandarine i naranče c) limuni d) smokve i banane 5) Od povrća se u nizinskim krajevima uglavnom uzgaja a) kupus i blitva b) mrkva, paprika, rajčica i salata  c) grašak d) patlidžan 6) Stočari nizinskih krajeva uzgajaju  a) ribe i rakove b) koze c) svinje, konje, krave i perad d) pse i mačke 7) U ribnjacima se najviše uzgajaju a) šarani b) štuke c) rakovi d) inćuni 8) Zahvaljujući bogatstvu šuma u nizinskim krajevima Hrvatske razvijeno je  a) ribarstvo b) šumarstvo i drvna industrija c) bankarstvo d) građevinarstvo i promet 9) Velik broj ljudi nizinskih krajeva zaposlen je u  a) industriji b) turizmu c) šumarstvu 10) U nizinskim krajevima Hrvatske najrazvijenije su sljedeće industije a) prehrambena, drvna, tekstilna, kemijska i naftna b) automobilska c) duhanska d) farmaceutska i elektronska 11) Najveće industrijsko središte Republike Hrvatske je a) Zagreb b) Bjelovar c) Osijek d) Karlovac e) Požega f) Čakovec 12) Šume nizinskih krajeva iskorištavaju se za a) proizvodnju lijekova b) za izradu namještaja i proizvodnju papira c) za hlad 13) Ovaj stroj služi za a) crpljenje vode b) crpljenje nafte c) okopavanje usjeva 14) Gotovo sva nalazišta ________________ u Hrvatskoj smještena su u nizinskim krajevima.  a) dijamanata b) nafte i zemnog plina c) zlata d) piramida 15) Nafta i zemni plin su _____________________ izvori energije. a) obnovljivi b) neobnovljivi 16) Nalazište ljekovite nafte nalazi se u a) Ivanić-Gradu b) Kutini c) Vukovaru d) Sisku e) Koprivnici 17) Na nekim od rijeka nizinske Hrvatske izgrađene su _______________ za proizvodnju električne energije. a) vjetroelektrane b) hidroelektrane c) solarne elektrane 18) Podravka i Zvijezda su tvrtke smještene u nizinskoj Hrvatskoj, a proizvode a) prehrambene proizvode b) tekstilne proizvode c) kemijske proizvode

Potjera u labirintu

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c