Brže osmislite bolja predavanja
Navedi 3 dijela primorja, Navedi 3 zavičajna područja primorja, Navedi 6 najvećih otoka RH, Navedi i objasni obilježja primorskih krajeva, Navedi 5 planina u RH, Objasni klimu u primorskom kraju, Nabroji i na karti pokaži rijeke primorja., Nabroji i objasni vjetrove u primorju., Nabroji vode stajaćice u primorju., Nabroji najrazvijenije grane gospodarstva u primorju, Navedi 3 solane., Nabroji glavna turistička središta RH., Nabroji sredozemne kulture koje se uzgajaju u primorju., Koji je najveći grad primorja?, Nabroji i na karti pokaži 6 gradova primorja., U kojem se gradu nalazi najveća hrvatska morska luka?, Koje šume prevladavaju u gorskim krajevima?, Navedi 5 znamenitosti RH koje su zaštićene UNESCO-om., Što je Sinjska alka? objasni., Navedi 3 znamenite osobe primorskih krajeva., Nabroji nacionalne parkove u primorju, Nabroji parkove prirode u primorju., Navedi 2 zavičajna područja gorskog kraja. pokaži na karti, što su polja u kršu? navedi 2 takva polja, Koja je grana industrije posebno razvijena u gorskim krajevima?, Opiši grad u primorju, Opiši naselja u gorskim krajevima., Navedi 3 grada gorkoga kraja., Navedi 3 znamenitosti gorkog kraja., Navedi 3 znamenite osobe gorkog kraja..

Primorski i gorski krajevi RH 4.razred

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti