Brže osmislite bolja predavanja
20 - 6 jednako je 19 - [5] jednako je [12] + 2 jednako je 11 + [3] jednako je  18 - [4] jednako je [17] - 3 jednako je  12 + [2] jednako je [14].

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti