Brže osmislite bolja predavanja
1) 12 + 8 = 15 + ? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 2) 22 + 22 = 60 - ? a) 16 b) 18 c) 20 d) 22 3) 8 x 3 = 6 x ? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 4) ? - 100 = 25 x 4 a) 100 b) 200 c) 300 d) 400 5) 3.2 x ? = 6.0 + 0.4 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3
autor Anoniman

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti