1) Decimalni broj 2.37 zaokružen na cijeli dio je: a) 2 b) 3 c) 2.4 2) Decimalni broj 13.81 zaokružen na cijeli dio je: a) 13 b) 14 c) 13.8 3) Decimalni broj 11.53 zaokružen na jednu decimalu je: a) 12 b) 11.5 c) 11.6 4) Decimalni broj 4.28 zaokružen na jednu decimalu je: a) 4.2 b) 4 c) 4.3 5) Decimalni broj 36.019 zaokružen na dvije decimale je: a) 36.01 b) 36.02 c) 36.0 6) Decimalni broj 0.005 zaokružen na dvije decimale je: a) 0.01 b) 0.5 c) 0.05 7) Decimalni broj 0.07 zaokružen na jednu decimalu je: a) 0.7 b) 0.07 c) 0.1 8) Decimalni broj 0.91 zaokružen na cijeli dio je: a) 0 b) 0.9 c) 1

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?