Brže osmislite bolja predavanja
1) Koja je najpoznatija dalmatinska biljka od koje se pravi ulje? a) Suncokret b) Maslina c) Kadulja d) Smokva e) Naranča f) Limun 2) Koje od navedenih životinja se ne nalazi u Jadranskom moru? a) Sredozemna medvjedica b) Rak c) Vidra d) Ribe e) Dobri dupin f) Škamp 3) Što se crpi iz Jadranskog mora? a) Drago kamenje b) Ugljen  c) Dijamanti d) Novac e) Nafta f) Ništa od navedenog 4) Kojim prijevoznim sredstvom se služe mještani za plovljenje po moru? a) Auto b) Avion c) Brod d) Vlak e) Bicikl f) Autobus 5) Što od navedenog se ne uzgaja u prostorima Jadranskog mora? a) Smokva b) Maslina c) Kupus d) Limun e) Lavanda f) Naranča

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti