Brže osmislite bolja predavanja
1) 1 + 0 a) 0 b) 1 2) 1 - 0 a) 0 b) 1 3) 1 + 1 a) 2 b) 1 4) 2 - 1 a) 3 b) 1 5) 2 + 1 a) 2 b) 3 6) 3 - 1 a) 2 b) 1 7) 2 + 2 a) 2 b) 4 8) 3 - 2 a) 5 b) 1 9) 3 + 2 a) 4 b) 5 10) 4 - 3 a) 1 b) 2 11) 1 + 4 a) 5 b) 3 12) 5 - 0 a) 5 b) 0

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 5

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti