e g b c - D6/5 - Točno, cis eis gis h - MD7 - Točno, es f a c - D2 - Točno, h dis fis ais - VD7 - Točno, e g a cis - D4/3 - Točno, g h dis fis - Pov7 - Točno, fis a c es -Sm7 - Točno, e g b d - MSm7 - Točno, d f as b - D6/5 - Točno, as c e g - Pov7 - Točno, d fis a c - MD7 - Točno, gis h d f - Sm7 - Točno, as b d f - D2 - Točno, as ces es g - VM7 - Točno, b des f as MM7 - Točno, fis a c d - D6/5 - Točno, c es ges b - MSm7 - Točno, h d fis ais - VM7 - Točno, f as b d - D4/3 - Točno, g b d f - MM7 - Točno, es g h d - VD7 - Netočno, cis e g h - MM7 - Netočno, e fis a cis - D2 - Netočno, c e fis a - D4/3 - Netočno, e gis his d - Pov7 - Netočno, b d f as - Sm7 - Netočno, h d fis ais - MD7 - Netočno, c es ges h- VM7 - Netočno, c es ges a - D6/5 - Netočno, f as ces e - MSm7 - Netočno, c d f ais - D2 - Netočno, c es g h - Sm7 - Netočno, g b d fis - MM7 - Netočno, d fis a b - D6/5 - Netočno, a h dis f - D2 - Netočno, fis ais c eis - VD7 - Netočno, d f a ces - VM7 - Netočno, dis fis a cis - Sm7 - Netočno, e gis h dis - Pov7 - Netočno, as c e gis - Pov7 - Netočno,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?