Brže osmislite bolja predavanja
1) Rimski satnik na Kalvariji je rekao za Isusa? a) Ovaj čovjek bijaše Mesija. b) Ovaj čovjek bijaše moćan. c) Ovaj čovjek bijaše Sin Božji. 2) "Kojima otpustite grijehe,otpuštaju im se...,apostolima je rekao?" a) uskrsli Isus b) Isus na zadnjoj večeri. c) Isus na Galilejskom jezeru. 3) Kojim riječima je uskrsli Isus pozdravio apostole? a) Hvaljen Isus ! b) Šalom-Mir vama ! c) Dobar dan ! 4) O čemu je Isus razgovarao s učenicima na putu za selo Emaus? a) o nepravednoj osudi b) o svetoj pričesti c) tumačio im je proročke spise 5) Kako su Kleofa i njegov prijatelj prepoznali uskrslog Isusa? a) po izgledu b) po lomljenju kruha c) po glasu

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti