Brže osmislite bolja predavanja
1) The zebra is ................. the elephant. a) between b) next to c) under d) in 2) The hippo is .............. the monkey and the giraffe. a) between b) under c) on d) in 3) The dog is .............. the rabbit. a) on b) between c) in d) under 4) The panda is ............ the rhino. a) on b) under c) next to d) between 5) The cow is ............. the hippo. a) on b) under c) next to d) between 6) The lion is ............. the monkey. a) between b) next to c) behind d) in front of 7) The rabbit is ................ the sheep. a) behind b) in front of c) next to d) between 8) The dog is ................ the pig and ............. the rat. a) next to, behind b) behind, in front of c) between, under d) on, behind 9) TheThe tiger is .................. the rhino and the leopard. a) under b) in front of c) between d) on 10) The giraffe is ........... the zebra and ............. the hippo. a) under, on b) behind, next to c) behind, on d) behind, in front of

Superminds 2 prepositions

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti