Brže osmislite bolja predavanja
1) 3+7 a) 10 b) 7 c) 8 2) 9-4  a) 6 b) 3 c) 5 3) Zbroj brojeva 12 i 5 je: a) 17 b) 7 c) 6 4) Razlika brojeva 8 i 5 je: a) 11 b) 13 c) 3 5) 8+___ = 14 a) 4 b) 5 c) 6 6) ___-6 = 13 a) 13 b) 19 c) 20 7) 6+5 a) 11 b) 12 c) 16 8) 7+8 a) 15 b) 19 c) 18 9) 13-7 a) 8 b) 7 c) 6 10) 11-10 a) 2 b) 1 c) 0 11) 20-14 a) 6 b) 2 c) 18 12) 19-14 a) 15 b) 12 c) 5 13) Zbroj dva ista pribrojnika je 18. To je broj: a) 6 b) 7 c) 9 14) 6+8 a) 11 b) 12 c) 14 15) 10+2 a) 16 b) 14 c) 12 16) 20-5-2 a) 12 b) 11 c) 13 17) 3+5+4 a) 13 b) 12 c) 14 18) 17-9+3 a) 12 b) 11 c) 10 19) 14-6+7 a) 20 b) 16 c) 15 20) 20-17+14 a) 19 b) 20 c) 17

Zbrajanje i oduzimanje do 20

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti