Brže osmislite bolja predavanja
1) CAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 2) INSECT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 3) WORM a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 4) CHAIR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 5) TEDDY BEAR a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 6) CLOCK a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 7) PLANT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 8) STUDENT a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 9) FISH a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS 10) PEN a) LIVING THINGS b) NON LIVING THINGS

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti