Brže osmislite bolja predavanja
[Numărătorul] arată câte părți de mărimi egale au fost luate în considerare. , [Numitorul] arată în câte părți de mărimi egale a fost împărțit întregul. , Una sau mai multe părți dintr-un întreg care a fost împărțit în părți de [mărimi egale] reprezintă o fracție. , Cu ajutorul fracțiilor exprimăm ce [parte] dintr-un număr de obiecte am luat în considerare. , O parte dintr-un întreg care a fost împărțit în 3 părți de mărimi egale reprezintă [o treime] din acel întreg. , O parte dintr-un întreg care a fost împărțit în 2 părți de mărimi egale reprezintă [o doime] din acel întreg. , O parte dintr-un întreg care a fost împărțit în 4 părți de mărimi egale reprezintă [o pătrime] din acel întreg. , Dintre două fracții cu numitorii egali, este mai mică fracția cu numărătorul [mai mic]. , Dintre două fracții cu numitorii egali, este mai mare fracția cu numărătorul [mai mare]. , [Un întreg] înseamnă o unitate (un obiect, o figură geometrică, un grup de obiecte de același fel). , O parte din întregul împărțit în părți egale se numește [unitate fracționară]. , Fiecare parte a unui întreg împărțit în două părți de mărimi egale este o doime din întreg sau [o jumătate]. , Fiecare parte a unui întreg împărțit în patru părți de mărimi egale este o pătrime din întreg sau [un sfert]. .

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti