Brže osmislite bolja predavanja
1) 5 × 6 = a) 23 b) 30 c) 40 d) 102 2) 5 × 3 = a) 1 b) 15 c) 20 d) 89 3) 5 × 9 = a) 29 b) 45 c) 53 d) 123 4) 5 × 8 = a) 40 b) 54 c) 55 d) 64 5) 5 × 1 = a) 5 b) 25 c) 78 d) 104 6) 5 × 4 = a) 3 b) 5 c) 18 d) 20 7) 5 × 5 = a) 7 b) 25 c) 31 d) 59 8) 5 × 11 = a) 55 b) 62 c) 66 d) 115 9) 5 × 12 = a) 11 b) 39 c) 46 d) 60 10) 5 × 7 = a) 14 b) 27 c) 35 d) 47

5-ös szorzótábla - Maths generator

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti