1) Adja meg a következő halmazok unióját! A=(2,3,4,5) B=(1,2,6) a) (1,2,3,4,5,6) b) (2) c) (1,3,4,5,6) 2) Hány elemű a következő halmaz? A=( 8-cal osztható kétjegyű természetes számok) a) 10 b) 11 c) 12 3) mennyi 60 -nak a 40 %-a? a) 40 b) 22 c) 24 4) 56721 osztható- e hárommal? a) Igen b) Nem 5) Mennyi 72- nek a 3/4 része? a) 54 b) 60 c) 50 6) téglalap oldalai a= 100m b= 39m mekkora a területe? a) 49 négyzetméter b) 390 négyzetméter c) 3900 négyzetméter 7) Téglalap oldalai a= 15m b=25m Hány m kerítésre van szükségünk? a) 80m b) 40m c) 300m 8) Bármely szám nulladik hatványa a) 1 b) 0 9) 5 a negyediken szorozva 5 a hatodikon a) 5 a tizediken b) 5 a hatodikon 10) 7 a negyediken : 7 = a) 7 a negyediken b) 7 az ötödiken c) 7 a harmadikon 11) Hatványt úgy hatványozunk hogy a kitevőket összeszorozzuk. a) Igaz b) Hamis 12) 11,61 * 10.000= a) 116.100 b) 11.610 c) 1161.000 13) 56,16 : 10.000= a) 0,05616 b) 0,005616 c) 0,0005616 14) 20 osztóinak a száma a) 4 b) 5 c) 6 15) 2 a negyediken > 3 a harmadikon a) Igaz b) Hamis 16) 5 a harmadikon < 2 a hatodikon a) Igaz b) Hamis 17) 1245 osztható 4-gyel a) Igaz b) Hamis 18) 945 osztható 9-cel a) Igaz b) Hamis 19) l - 222 l= a) 222 b) -222 20) -10, -20, -36, 0 növekvő sorrendben a következő a) 0, -10, -20, -36 b) -10, -20 ,-36, 0 c) -36, -20, -10, 0 21) -2 < x < 1 Mely egész számok jók? a) -1, 0, 1 b) -1, 0 c) -2, -1,0, 1 22) [ -1 , 2 [ a) -1, 0, 1 b) -1, 0, 1, 2 23) ( -7 ) - ( - 2) = a) -9 b) 5 c) -5 24) -3 ( 3X - 10 )= a) -9X + 30 b) -9X-30 25) (-9) ( -10 ) (- 100 )= a) 9000 b) 900 c) -9000 26) Mennyi ¾ kg liszt fele? a) 3/2 b) 3/8 27) 5 kg alma 800 ft . 8kg alma = a) 1300 b) 1200 c) 1280 28) 7 1/5= a) 7,2 b) 7,5 29) 1,2,3,4,4,4,4,4,5,5 átlaga a) 3,2 b) 3,6 30) Négyzet oldala a= 12m Területe= a) 132 b) 120 c) 144 31) Négyzet oldala a=25m Kerülete= a) 100m b) 50m c) 625m 32) 60 -nak a 12 hány %-a? a) 10% b) 25% c) 20% 33) 5000 -nek a 120%-a a) 6000 b) 5800 c) 5500 34) 5,6,7 számokból hány kétjegyű szám rakható ki? a) 4 b) 6 c) 8 35) 3 ízű fagyit hányféleképpen lehet tölcsérbe tenni? a) 8 b) 5 c) 6 36) 6,2 km + 5m = a) 6250m b) 625m c) 6205m 37) 82º a) hegyesszög b) tompaszög 38) 125º a) homorúszög b) tompaszög 39) a= 3cm b= 4cm c= 5cm Ez a háromszög derékszögű. a) Igaz b) Hamis 40) A háromszög belső szögfelezői egy pontban metszik egymást, ez a pont a háromszögbe írható kör középpontja. a) Igaz b) Hamis 41) a= 4cm b= 3cm c= 2cm ez a háromszög derékszögű. a) Igaz b) Hamis 42) A paralelogramma átlói felezik egymást. a) Igaz b) Hamis 43) A rombusz átlói merőlegesen felezik egymást. a) Igaz b) Hamis 44) MDXXVI a) 1126 b) 1526 45) 3º · 3 ¹ = a) 3 b) 3º 46) 2t + 53kg= KG a) 2053kg b) 253kg c) 2530kg 47) ¾ > 6/8 a) Igaz b) Hamis 48) ½ · ¾ = a) 3/8 b) 4/6 49) Téglatest térfogata az egy csúcsba befutó 3 él szorzata. a) Igaz b) Hamis 50) Négyszög külső és belső szögeinek összege egyenlő. a) Igaz b) Hamis

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?