1) Nositelji sloga su... a) suglasnici b) samoglasnici 2) Samoglasnici hrvatskoga standardnog jezika su... a) a, e, i, o, u b) a, e, i, o, u, samoglasno "r" c) a, e, i, o, u, samoglasno "r", dvoglasnik "ie" 3) Prepoznaj u kojoj riječi je samoglasno "r" a) sreća b) srkati c) srušiti 4) Prepoznaj u kojoj riječi je samoglasno "r" a) brat b) crv c) roj 5) Prepoznaj u kojoj riječi NIJE samoglasno "r" a) Hrvatska b) krštenje c) prvi d) mravi 6) Kako se naziva ovaj samoglasnik u glagoljici? a) jad b) pat c) jat 7) Kako se samoglasnik "jat" razvio u ikavici? a) U glasove "ie/je" (bijeli svijet). b) U glas "e" (beli svet). c) U glas "i" (bili svit). 8) Kako se samoglasnik "jat" razvio u jekavici? a) U glasove "ie/je" (lijepa pjesma). b) U glas "e" (lepa pesma). c) U glas "i" (lipa pisma). 9) Prepoznaj u kojoj je riječi dvoglasnik "ie" (jat). a) Kiša lije. b) Sve se mijenja. c) Ruka ruku mije. 10) Prepoznaj u kojoj riječi NIJE dvoglasnik "ie" (jat). a) vrijeme b) pijevac c) pije d) brijeg e) mjesto 11) Koliko je slogova u riječi "promijeniti"? a) 4 b) 5 12) Koliko je slogova u riječi "svijet"? a) 1 b) 2 13) Koliko je slogova u riječi "svijeća"? a) 2 b) 3 14) U hrvatskom standardnom jeziku, u jednoj riječi... a) je naglašen samo jedan samoglasnik. b) su naglašena dva ili tri samoglasnika. 15) Odredi tri osobine naglašenog samoglasnika. a) duljina - samo dug izgovor b) duljina - dug ili kratak izgovor c) ton - uzlazni/silazni d) ton - može biti samo silazni e) jačina - ističe se u izgovoru f) jačina - manje se ističe od ostalih smgl. 16) Koji slog je naglašen u riječi "pamet"? a) pa- b) -met 17) Koji slog je naglašen u riječi "pjevati"? a) pje- b) -va- c) -ti 18) Koji slog je naglašen u riječi "izračunati"? a) iz- b) -ra- c) -ču- d) -na- e) -ti 19) Koji slog je naglašen u riječi "demokracija"? a) de- b) -mo- c) -kra- d) -ci- e) -ja 20) Koji slog je naglašen u riječi "kokošinjac"? a) ko- b) -ko- c) -ši- d) -njac 21) Koji slog je naglašen u riječi "isprazniti"? a) is- b) -praz- c) -ni- d) -ti 22) Koji slog je naglašen u riječi "kuća"? a) ku- b) -ća 23) Koji slog je naglašen u riječi "reprezentacija"? a) re- b) -pre- c) -zen- d) -ta- e) -ci- f) -ja 24) Koji slog je naglašen u riječi "lažljivac"? a) la- b) -žlji- c) -vac 25) Koji slog je naglašen u riječi "mladost"? a) mla- b) -dost

Samoglasnici, slogovi, naglašeni slogovi

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?