1) dan a) dug b) kratak 2) san a) dug b) kratak 3) brat a) dug b) kratak 4) vrat a) dug b) kratak 5) ton a) dug b) kratak 6) slon a) dug b) kratak 7) ruka a) dug b) kratak 8) muka a) dug b) kratak 9) kist a) dug b) kratak 10) list a) dug b) kratak

Dug ili kratak izgovor samoglasnika?

Top-lista

Vizualni stil

Postavke

Promijeni predložak

Vrati automatski spremljeno: ?