Brže osmislite bolja predavanja
1) ISPOD STOLA a) b) c) d) 2) LIJEVO OD DJEČAKA a) b) c) d) 3) DOLJE a) b) c) d) 4) ISPRED STABLA a) b) c) d) 5) GORE a) b) c) d) 6) IZNAD STABLA a) b) c) d) 7) IZA STABLA a) b) c) d) 8) DESNO OD DJEČAKA a) b) c) d) 9) UNUTAR KUĆICE a) b) c) d) 10) IZVAN KUĆICE a) b) c) d)

ORIJENTACIJA U PROSTORU

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c