Brže osmislite bolja predavanja
succo d'arancia - orange juice, latte - milk, cioccolata calda - hot chocolate, uovo - egg, gelato - ice cream, pomodoro - tomato, cereali - cereal, piselli - peas, biscotti - biscuits, mela - apple, carote - carrots, banana - banana, panino - sandwich, acqua - water, patata - potato, prosciutto - ham, tè - tea, ananas - pineapple, coca cola - coke, zucchero - sugar,

Food and drink

autor Claramingrino

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti