Brže osmislite bolja predavanja
succo d'arancia - orange juice, latte - milk, cioccolata calda - hot chocolate, uovo - egg, gelato - ice cream, pomodoro - tomato, cereali - cereal, piselli - peas, biscotti - biscuits, mela - apple, carote - carrots, banana - banana, panino - sandwich, acqua - water, patata - potato, prosciutto - ham, tè - tea, ananas - pineapple, coca cola - coke, zucchero - sugar,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

c