točka sa zarezom - Piše se kao znak odvajanja koji je jači od zareza., trotočka - Piše se pri nedovršenom nabrajanju, izostavljanju dijela teksta, pri nedovršenoj misli... , dvotočka - Piše se ispred nabrajanja i navoda u upravnom govoru., zagrade - Imaju otvoreni i zatvoreni dio. Najčešće se upotrebljavaju oble.,

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?