Brže osmislite bolja predavanja
1) Crkva je rođena snagom Duha Svetoga... a) Na blagdan Uskrsa b) Na Novu godinu c) Na blagdan Pedesetnice 2) Kad su apostoli primili Duha Svetoga... a) Hrabro navještaju Isusovo uskrsnuće b) Povlače se od ljudi i mole se c) Pripremaju veliku feštu 3) Crkva je: a) Najljepša zgrada u selu/gradu b) Živi organizam kojeg oživljava Duh Sveti c) Mjesto za roštiljanje 4) U najvećim krizama Crkve Duh Sveti je... a) Crkvu napuštao b) Crkvu kritizirao c) Crkvu obnavljao i pročišćivao 5) Duh Sveti djeluje u svima koji... a) Vjeruju u Krista i to žele zadržati za sebe b) Svakodnevno se trude živom slijediti Krista c) Vjeruju u Krista,ali ne vjeruju u Crkvu 6) Koje je po redu Isusovo čudo Lazarovo ozdravljenje? a) Prvo b) Drugo c) Zadnje 7) Jedna od usporedbi za Crkvu je.. a) Crkva je kao tijelo b) Crkva je kao čovjek c) Crkva je kao zgrada 8) Nakon smrti ,Isus je obećao apostolima poslati... a) Duha Svetoga b) Ivana Krstitelja c) Susjeda 9) Prvi kršćani su bili "Jedno srce i..." a) Jedna duša b) Jedan duše c) Jedna ljubav 10) Što je prvim kršćanima bilo zajedničko? a) Sve b) Novac c) Ljubav

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti