Brže osmislite bolja predavanja
[Državni] [proračun] je plan prihoda i rashoda [države] koji se donosi za [jednu] godinu. , Državni proračun u Republici Hrvatskoj donosi [Hrvatski] [sabor]., Proračunska godina se naziva i [fiskalna] [godina]., [Proračunska] politika je skup mjera i [instrumenata] kojima se postižu [ciljevi] državnog proračuna., Sredstvima iz [državnog] proračuna koriste se [proračunski] i [izvanproračunski] korisnici., Rebalans [proračuna] je izmjena odnosno [smanjenje] ili [povećanje] proračunskih [iznosa] u odnosu na [plan] proračuna., [Prihodi] državnog proračuna su [doprinosi] za obvezna osiguranja., Proračunski [suficit] nastaje kad su proračunski prihodi veći od proračunskih rashoda u određenom [proračunskom] razdoblju., [Uravnoteženi] proračun [nastaje] kad su proračunski prihodi [jednaki] proračunskim [rashodima] u određenom proračunskom razdoblju., Proračunski [deficit] nastaje kad su proračunski prihodi [manji] od proračunskih [rashoda] u određenom fiskalnom [razdoblju]..

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti