1) Jer je 3+2=5 a) DA b) NE 2) Jer je 10-3=8 a) DA b) NE 3) Jer je 9-4=6 a) DA b) NE 4) Jer je 6+4=10 a) DA b) NE

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?