1.) Što je more?, 17.) Što znaš o neveri?, 33.) Koliko je nacionalnih parkova u Republici Hrvatskoj?, 2.) Kakva je okusom morska voda?  , 18.) Što znaš o jugu?, 34.) Nabroji 3 nacionalna parka u Republici Hrvatskoj!, 3.) Zbog čega je morska voda slana?  , 19.) Objasni izreku: „Hvali more, drži se kraja.“!  , 35.) U kakvoj morskoj vodi živi alga morska salata?, 4.) S obzirom na temperaturu – kako dijelimo mora?  , 20.) Što je obala?  , 36.) Gdje u moru živi biljka svilina?, 5.) Objasni izreku:  „Stavi prst u more i bit ćeš povezan s cijelim svijetom.“ !, 21.) Kako se zovu 2 najveća hrvatska poluotoka?   Pokaži ih na zemljovidu!, 37.) Nabroji školjkaše koji žive u Jadranskom moru?   Koji od njih su zaštićeni?, 6.) Kako se zove naše more?  Pokaži ga na zemljovidu Republike Hrvatske!, 22.) Što je poluotok?, 38.) Što znaš o hobotnicama?, 7.) Kako glasi talijanski naziv za Jadransko more?  , 23.) Što je otok?  , 39.) Po čemu se razlikuju plava i bijela riba?, 8.) Zašto spominjemo Talijane kada govorimo o Jadranskom moru?, 24.) Imenuj 3 NAJVEĆA hrvatska otoka!  , 40.) Nabroji 3 vrste plave ribe!, 9.) Pokaži na zemljovidu hrvatsku državnu granicu na Jadranskom moru! Što nam ona govori?, 25.) Što znači da Hrvatska ima jednu od „najrazvedenijih“ obala na svijetu?, 41.) Nabroji 3 vrste bijele ribe!, 10.) Navedi svojstva Jadranskog mora! (temperatura, slanost, čistoća, boja), 26.) Koji je NAJVIŠI hrvatski otok?, 42.) Imenuj ovu životinju!, 11.) O čemu ovisi boja mora?  , 27.) Koja su 3 NAJNASELJENIJA hrvatska otoka?  , 43.) Imenuj ovu životinju!, 12.) Koliko Republika Hrvatska ima otoka, otočića, hridi i grebena?, 28.) Pokaži otok Brač na zemljovidu!, 44.) Imenuj ovu životinju!, 13.) Koliko je hrvatskih otoka naseljeno?  , 29.) Pokaži otok Hvar na zemljovidu!  , 45.) Imenuj ovu biljku!, 14.) Koji su najpoznatiji vjetrovi koji pušu na Jadranu? (4)  , 30.) Pokaži otok Krk na zemljovidu!  , 46.) Imenuj ovu biljku! Kako se ona koristi?, 15.) Što znaš o buri?, 31.) Pokaži otok Cres na zemljovidu!  , 47.) Imenuj ovu biljku. Kako se ona koristi?, 16.) Što znaš o maestralu?, 32.) Pokaži otok Korčulu na zemljovidu!  , 48.) Kako nazivamo drveće koje raste u primorju?   (cijele godine ne mijenja boju).

Top-lista

Izmiješane kartice je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za top-listu.

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?