Brže osmislite bolja predavanja
1) Simboli Republike Hrvatske su zastava, himna i a) grb b) crta c) koplje 2) Hrvatska himna zove se a) Lijepa naša domovino b) Lijepa naša pobjeda c) Lijepa naša Hrvatska 3) Grb Republike Hrvatske ima a) zelena i plava polja b) crvena i bijela polja c) žuta i zelena polja

Republika Hrvatska

autor Ivana5molnar

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti