Brže osmislite bolja predavanja
1) Sve što nas okružuje, a nije djelo čovjekova rada je a) voda b) stvari c) priroda 2) Živoj prirodi pripadaju a) živa bića b) voda, zrak, tlo c) nebeska tijela 3) Živa bića se razlikuju od nežive prirode jer a) nemaju njihove osobine b) imaju slične osobine c) izgrađene su od mnogo različitih tvari 4) Živa i neživa priroda su međusobno a) razgrade b) ne trebaju jedna drugu c) povezane 5) Neživa i živa priroda izgrađene su od a) mnogo različitih tvari b) biljaka i životinja c) vode, zraka i tla 6) Koje su zajedničke osobine ljudskih bića? a) Pripadaju živoj i neživoj prirodi. b) Hrane se, rastu, kreću, razmnožavaju , stare i umiru. c) Međusobno su povezani. 7) Voda, zrak, tlo te nebeska tijela - Sunce, Mjesec i dr. pripadaju a) neživoj prirodi b) živoj prirodi c) i živoj i neživoj prirodi 8) Što biljke uzimaju iz tla? a) Vodu i toplinu. b) Vodu i mineralne tvari. c) Vodu i zrak. 9) Čime se hrane ljudi? a) Biljkama. b) Životinjama. c) Biljkama i životinjama. 10) Tko treba vodu za život? a) Biljke i ljudi. b) Životinje , biljke i ljudi. c) Ljudi i životinje.

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti