1) Koje geometrijsko tijelo ima samo jednu zakrivljenu plohu? a) valjak b) kvadar c) nijedno d) kugla 2) Najveći jednoznamenkasti broj je: a) 10 b) 9 c) 20 d) 1 3) Broj 17 ima: a) 7 jedinica i 1 deseticu b) 1 deseticu i 7 jedinica c) 1 deseticu i 7 desetica 4) Koje geometrijsko tijelo ima 2 ravne i 1 zakrivljenu plohu? a) kvadar b) valjak c) kugla d) kocka 5) Broj 9 ima: a) 9 desetice b) 9 jedinica c) nema jedinica 6) 4 > 13 . Je li ovaj izraz točan? a) DA b) NE 7) S koliko zakrivljenih crta možeš spojiti 2 točke? a) s jednom b) s bezbroj c) s dvije 8) Na slici je: a) geometrijsko tijelo kvadar b) geometrijski lik kvadrat c) geometrijsko tijelo kocka 9) S koliko ravnih crta možeš spojiti dvije točke? a) s jednom b) s dvije c) s bezbroj 10) Na slici su prikazane: a) izlomljene zatvorene crte b) zakrivljene otvorene crte c) zakrivljene zatvorene crte 11) Oblik kugle ima: a) ormar b) lopta c) oštrilo d) kockica šećera 12) Što vrijedi za računsku radnju oduzimanje? a) minus, pribrojnici, razlika b) umanjenik, plus, razlika c) minus, umanjenik, razlika d) minus, zbroj, razlika 13) Redni brojevi izriču: a) brojeve veće od nule b) koliko čega ima c) koji je tko po redu 14) Najkraća spojnica dviju točaka je: a) zakrivljena crta b) izlomljena crta c) ravna crta 15) Ako pribrojnici zamijene mjesta: a) zbroj se mijenja b) zbroj ostaje isti c) zbroj je nula d) razlika ostaje ista 16) Geometrijski likovi su: a) kvadrat, trokut, kvadar, krug, b) kvadrat, krug, trokut, pravokutnik c) kvadar, pravokutnik, krug, trokut 17) 15 > 14. Je li ovaj izraz točan? a) DA b) NE 18) Broj 14. čitamo: a) četrnaest b) četrnaesti c) četrnaest s točkom d) četrnesti 19) 7 + 8 - 6 = a) 8 b) 9 c) 10 d) 11 20) 13 - 4 + 7 = a) 15 b) 16 c) 17 21) 12 - 5 + 6 = a) 12 b) 13 c) 14 22) Rezultat oduzimanja je zbroj. a) DA b) NE 23) Broj 20 ima: a) 2 desetice b) 2 jedinice c) 20 desetica 24) Od zbroja brojeva 8 i 3 oduzmi 5. a) 8-3+5=10 b) 8+3+5=16 c) 8+3-5=6 d) 8+3-5 =7 25) Od zbroja brojeva 7 i 4 oduzmi 3. a) 7+4-3 =9 b) 7-4+3 =6 c) 7+4-3=8 d) 7-4 -3 =0 26) Razlici brojeva 12 i 6 dodaj broj 4.  a) 12-6-4 =2 b) 12-6+4=9 c) 12+6-4=14 d) 12-6+4=10  27) Razlici brojeva 14 i 8 dodaj broj 5.  a) 14-8+5=12 b) 14-8-5 =1 c) 14-8+5=11 d) 14-8+5=12

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?