Brže osmislite bolja predavanja
1) Državni simboli su: a) zastava, kuna i grb b) zastava, himna i grb c) zastava, putovnica i grb d) zastava, grb, putovnica i himna 2) Zgrada Ujedinjenih naroda na kojoj se stalno vihori zastava Republike Hrvatske nalazi se u: a) Chicagu b) New Orleansu c) Los Angelesu d) Londonu e) New Yorku f) Berlinu 3) Od koliko se polja sastoji grb Republike Hrvatske? a) 24 b) 20 c) 25 d) 23 e) 26 4) Koji se povijesni grbovi nalaze iznad crveno-srebrnih polja službenoh+g grba RH? a) grb Slavonije, grb Dubrovačke Republike, najstariji hrvatski grb, grb Istre i Dalmacije b) grb Dalmacije, grb Istre i Slavonije, najstariji hrvatski grb, grb Dubrovačke Republike i grb Istre c) najstariji hrvatski grb, grb Dubrovačke Republike te grbovi Dalmacije, Istre i Slavonije 5) Kako se zove hrvatska himna? a) Lijepa naša b) Horvatska domovina c) Lijepa naša domovino 6) Tko je napisao pjesmu Horvatska domovina iz koje su preuzete riječi hrvatske himne? a) Josip Runjanin b) Vatroslav Lisinski c) Ratko Zvrko d) Antun Mihanović 7) Od koliko se kitica sastoji pjesma Horvatska domovina? a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 e) 16 8) Koje se kitice Horvatske domovine pojavljuju u himni Lijepa Naša domovino? a) prva, druga, šesta i osma (1, 2, 6 i 8) b) prva, druga, pretposljednja i posljednja (1, 2, 13 i 14) c) Prva, druga, peta i posljednja (1, 2, 5, 14) 9) Koje je godine objavljena Horvatska domovina i u kojem časopisu? a) 14. ožujka 1836. u listu Pčelica b) 14. ožujka 1835. u listu Danica c) 14. ožujka 1837. u listu Ananas 10) Gdje se nalazi spomenik himni Lijepa naša domovino, jedini spomenik himni u svijetu? a) u Zelenjaku u Istri b) u Zelenjaku u Slavoniji c) u Zelenjaku u Dalmaciji d) u Zelenjaku u Hrvatskom zagorju 11) Hrvatsku himnu uglazbio je... a) Josip Račić b) Josip Kozarac c) Josip Runjanin 12) Službeni novac RH je... a) euro b) dinar c) kune i lipe 13) Naljepnica HR na vozilu pokazuje... a) da je vozilo iz Bosne i Hercegovine b) da je vozilo iz Hrvatske c) da je vozilo iz Slovenije 14) Što je prikazano na fotografiji? a) hrvatske crte b) hrvatski ornament c) hrvatski pleter

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti