Brže osmislite bolja predavanja
burn - burnt, burnt, grow - grew, grown, mean - meant, meant, pay - paid, paid, sing - sang, sung, wake - woke, woken, dig - dug, dug, sweep - swept, swept, hide - hid, hidden, smell - smelt, smelt, bite - bit, bitten, put - put, put, stick - stuck, stuck, lose - lost, lost, lie - lay, lain, give - gave, given, drink - drank, drunk, make - made, made, break - broke, broken, learn - learnt, learnt,

Irregular verbs 8 A

autor

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti