1) Rečenični znakovi razdjeljuju tekst na rečenice i njezine dijelove. a) Točno b) Netočno 2) Kako se što treba razumjeti i pročitati, pokazuju nam: a) pravopisni znakovi b) rečenični znakovi c) prometni znakovi 3) Označi točno napisanu rečenicu. a) Viknula je za bratom: "Moraš se brzo vratiti!" b) Viknula je za bratom "Moraš se brzo vratiti!" c) Viknula je za bratom: Moraš se brzo vratiti! 4) U primjeru Kupi mi sljedeće čokoladu, topli šal, maramice, banane... koji pravopisni znak nedostaje? a) točka sa zarezom b) dvotočka c) trotočka 5) Trotočka se piše: a) pri izostavljanju dijela rečenice ili teksta b) ispred navoda u upravnome govoru c) pri nedovršenom nabrajanju d) pri označavanju duže stanke u govoru e) pri nabrajanju ako je već upotrijebljen zarez f) pri nedovršenoj misli zbog uzbuđenja ili straha 6) Tekst didaskalija u dramskom tekstu stavit ćemo u: a) zagrade b) zareze c) trotočke 7) Označi točno napisanu rečenicu. a) Poželio bih Ah, ne znam! b) Poželio bih... Ah, ne znam! c) Poželio bih... Ah ne znam! 8) Što ne stavljamo u zagrade? a) brojčane i slovne oznake u nabrajanju b) dio rečenice kojim se dopunjava i pojašnjava tekst c) upravni govor 9) Označi točno napisanu rečenicu. a) Razlikujemo sljedeće pravopisne znakove: točka; točka sa zarezom; dvotočka; trotočka; zagrade. b) Razlikujemo sljedeće pravopisne znakove: točka, točka sa zarezom, dvotočka, trotočka, zagrade. c) Razlikujemo sljedeće pravopisne znakove točka, točka sa zarezom, dvotočka, trotočka, zagrade... 10) Označi rečenice u kojima su točno upotrijebljeni pravopisni znakovi. a) Marko je baš: „super". b) Na proslavu su došli: Luka i Ilija. c) Bio sam... Hm... Pa... Bolje da ti ne kažem... d) U trgovini su cipele bile raspoređene po brojevima: 35, 36, 37, 38, 39... 11) Označi koji je zapis točno napisan. a) Ivana Brlić-Mažuranić (1874. - 1938.) b) Ivana Brlić-Mažuranić (1874. - 1938) c) Ivana Brlić-Mažuranić (1874. - 1938. d) Ivana Brlić-Mažuranić (1874 - 1938.)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?