Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove središte Istarske županije?  a) Pula b) Pazin c) Karlovac 2) Koji se muzej nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji? a) Muzej Nikole Tesle b) Muzej Antičkog stakla c) Krapinski muzej 3) Koja županija ima najmanje stanovnika? a) Ličko-senjska  b) Zadarska c) Grad Zagreb  4) U kojoj županiji ti živiš?  a) Primorsko-goranskoj b) Zagrebačkoj c) Grad Zagreb 5) Koji se gradovi nalaze u Zagrebačkom prstenu? a) Velika Gorica b) Samobor c) Zadar d) Sesvete e) Senj f) Vukovar 6) Koliko županija postoji u RH? a) 19 b) 20 c) 21 7) Kako se zove gradonačelnik grada Zagreba? a) Mato Lovrak b) Karlo Nosić c) Milan Bandić 8) Svako središte županije treba imati: a) škole,trgovine i kulturno povijesne spomenike b) puno slatkiša c) malo stanovnika

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti