Brže osmislite bolja predavanja
1) Moj zavičaj je a) gorski kraj. b) brežuljkasti kraj. c) primorski kraj. d) nizinski kraj. 2) Mjesto gdje se more dodiruje s kopnom je a) zaljev. b) obala. c) otok. d) poluotok. 3) Moj uži zavičaj je a) primorski kraj. b) Supetar. c) otok Brač. d) nizinski kraj. 4) Otok je a) dio kopna s tri strane okružen morem. b) mjesto gdje se more dodiruje s kopnom. c) dio mora uvučen u kopno. d) dio kopna sa svih strana okružen morem. 5) Podizanje razine mora naziva se a) oseka. b) ušće. c) plima. d) val. 6) Grmlje otoka Brača čine a) čempres i tamaris. b) lovor i planika. c) divlji šipak i brnistra. d) vinova loza i maslina. 7) U unutrašnjosti otoka Brača nalazi se naselje a) Sumartin. b) Nerežišća. c) Pučišća. d) Milna. 8) Tvornica za preradu ribe nalazi se u a) Sutivanu. b) Postirama. c) Selcima. d) Bolu.
autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti