1) Ko i kada prvi put spominje ime Bosna? a) car Konstantin u 12. stoljeću b) car Konstantin u 10. stoljeću c) Car Porfirogenet u 12. stoljeću 2) Koji dokument predstavlja rodni list bosanske državnosti? a) Ahdnama b) Humačka ploča c) Povelja Kulina bana 3) Šta je La Benevolencija? a) prosvjetno društvo Srba b) prosvjetno društvo Hrvata c) prosvjetno društvo Jevreja 4) Na čelu pravoslavne crkve se nalazi a) papa b) patrijarh c) biskup 5) Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a održano je u a) Jajcu b) Bihaću c) Mrkonjić Gradu 6) Opljačkao je i zapalio Sarajevo a) Jan Sobjeski b) Eugen Savojski c) Napoleon Bonaparte 7) Međunarodna zajednica je priznala BIH a) 6. marta 1992. b) 6. aprila 1992. c) 6. maja 1992. 8) 9. maja obilježavamo a) Dan pronalazača b) Dan istraživača c) Dan zlatnih ljiljana 9) Osnivač Sarajeva je a) Ferhat paša Sokolović b) Mehmed paša Sokolović c) Isa beg Ishaković 10) Prva štamparija je otvorena 1519. godine u a) Travniku b) Mostaru c) Goraždu 11) Mula Mustafa Bašeskija je napisao a) Hroniku grada Mostara b) Hroniku grada Sarajeva c) Hroniku grada Banjaluke 12) Kur'an na srpski jezik je prvi preveo a) Ivan Frano Jukić b) Mića Ljubibratić c) Aleksa Šantić 13) Osnivač kraljevske dinastije Kotromanić je bio a) ban Borić b) Kulin ban c) ban Prijezda 14) Bijela krvna zrnca se zovu  a) leukociti b) trombociti c) eritrociti 15) Pripovijetku ''Blago u duvaru'' napisao je a) Branko Ćopić b) Zija Dizdarević c) Skender Kulenović 16) Kako nazivamo najveću paralelu? a) ekvator b) meridijan c) Grinvič 17) Rimski most na Ilidži napravljen je u doba a) Rimljana b) Ilira c) Osmanlija 18) Srednje škole u Bosni u doba osmanske uprave su se zvale a) mektebi b) medrese c) ruždije 19) Pisari u srednjovjekovnoj Bosni su se zvali a) dijaci b) askeri c) stećci 20) Ko se zalagao da se u BIH uvede bosanski jezik i nacija u doba a-u uprave? a) Benjamin Kalaj b) Benjamin Zlatni c) Benjamin Srebreni 21) Ko je bila Adela Ber? a) kompozitor b) slikar c) kipar 22) Sarajevski atentat je bio a) 28.juna 1921. b) 28. juna 1918. c) 28. juna 1914. 23) Naše najvažnije nalazište iz perioda paleolita je a) Butmir kod Sarajeva b) Aqua S..kod Ilidže c) Badanj kod Stoca 24) 21. novembra 1995. godine je potpisan a) Vašingtonski sporazum b) Dejtonski sporazum c) Versajski sporazum 25) Dan nezavisnosti obilježavamo a) 25. novembra b) 1. marta c) 9. maja 26) Koji je najviši planinski vrh u BIH? a) Zelengora b) Prenj c) Maglić 27) Kojem slivu pripada rijela Una? a) jadranskom b) sredozemnom c) crnomorskom 28) U kojem gradu je rođen glumac Mustafa Nadarević? a) u Mostaru b) u Sarajevu c) u Banjaluci 29) Protiv koje reprezentacije je igrala BIH 1995. g po prvi put? a) Albanije b) Italije c) Francuske 30) Koji košarkaški klub je postao prvak Evrope 1979. godine? a) Bosna b) Čelik c) Sloboda

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?