Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se zove župan u Gradu Zagrebu? a) Milan Bandić b) Stjepan Kožarić c) Stjepan kožić 2) Središte Zagrebačkog prstena tj. Zagrebačkome županije je: a) Bjelovar b) Zagreb c) Rovinj 3) Središte neke županije treba imati ustanove u kojima se odvijaju djelatnosti bitne za cijelu županiju: a) Kino, slastičarne,najbolji dućani... b) Sud,policija,bolnica,banke,škole,trgovine... c) Treba imati samo dvorce i katedrale. 4) Koliko županija ima u RH? a) 10 b) 5 c) 21 d) 31 5) Koji se gradovi nalaze u zagrebačkoj županiji? a) Osijek,Zadar,Split i Sesvete b) Dugo Selo,Velika Gorica,Samobor,Zaprešić i Sesvete c) Zagreb,Samobor i Dugo Selo 6) Središte županije mora biti: a) obrazovno,prometno,upravno,kulturno,sportsko i gospodarstvo b) zračno i prometno c) Kulturno,obrazovno i gospodarstvo 7) Svaka županija ima svoj: a) Simbol b) Zastavu i grb 8) Na čelu županije je: a) Precjednik b) Župan c) Župnik

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti