Brže osmislite bolja predavanja
1) I Ribelli da chi ottennero la sovranità  a) carlo X di Borbone b) Carlo Alberto c) Ferdinando III d) Ciro Memotti

I moti rivoluzionari degli anni 20 e 30

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti