1) Knjigu Nemam vremena napisala je: a) Sanja Polak b) Sanja Pilić c) Sanja Petrov 2) Knjiga Nemam vremena je: a) zbirka pjesama b) zbirka priča c) zbirka pripovijedaka 3) Koja tvrdnja za NEMAM  VREMENA nije na pravom  mjestu? a) nemam vremena za tužakanje b) nemam vremena za gubljenje vremena c) nemam vremena za gimnastiku 4) Djeci je najgore kad NEMAM VREMENA imaju: a) susjedi b) djedovi c) mame i tate 5) Zašto je dječak Jozef u istoimenoj priči bio tužan? a) zato što nije imao prijatelje b) zato što nije dobro vidio i nosio je debele naočale  c) zato što je bio pomalo nespretan 6) U priči Glava doznali smo da se mozak hrani: a) lijepim šeširom na glavi b) znanjem c) tabletama za mozak 7) U priči Lijekovi doznali smo da medicina nije pronašla lijek: a) protiv zlovolje b) protiv reume c) protiv grčeva 8) Tko je Čudesna Eva? a) desetogodišnja djevojčica iz susjedstva b) Eva je radost c) Eva je lik iz bajke 9) U priči Šuma jednom se šuma strašno naljutila: a) na čovjeka b) na ptice c) na vuka 10) Tko je pomogao šumi da  opet ozdravi? a) kiša b) životinje c) ljudi 11) U priči Više cvijeća-manje smeća,tri košare za smeće  tužno su plakale: a) jer su bile gladne smeća b) jer su bile prljave c) jer su pokisle 12) Čemu nas uči priča Više cvijeća-manje smeća? a) da ne pretrpavamo košare za smeće b) da ne bacamo smeće po ulicama c) da brinemo o čistoći košara za smeće 13) Što nam poručuje priča  Televizija?  a) televizija nas može lako zarobiti ako je pretjerano  gledamo b) najljepše je smijati se uz  televiziju, naročito kad si sam c) ljepše je provoditi vrijeme uz televiziju nego igrati se u parku 14) Što nam poručuje priča Smijeh? a) smijeh je lijek za ljepotu b) podsmjeh je najbolji smijeh c) smijati se moramo uvijek pa makar i na silu 15) Zbog koga je otvorena Škola smijanja u istoimenoj  priči? a) zbog djece koja se vole smijati b) zbog odraslih koji se vole smijati c) zbog zlovoljnih i namrgođenih ljudi 16) U priči Imati glavni lik je osamljeni, siromašni starac koji je plakao: a) zbog svog siromaštva b) zbog toga što se rastao s prijateljima c) zbog toga što nije imao ni  imena 17) U priči Istraživač mali je Filip pomoću povećala  tražio: a) ljubav b) sreću c) tugu 18) U priči Rastreseni tata, tata je žurio: a) u prodavaonicu igračaka b) na tramvaj c) na službeni put 19) U priči Neuredna slova mali je Ivica dobio peticu iz sastavka: a) o neurednim slovima b) o neodgojenim slovima c) o prijateljstvu 20) U priči Maja-Rozmari Maja je  naučila:  a) da je zbog ljubavi najbolje promijeniti ime i izgled b) da je zbog ljubavi najbolje promijeniti ponašanje c) da ljubav dolazi kad joj se najmanje nadaš i da je najljepše biti ono što jesi 

LEKTIRA: Sanja Pilić „Nemam vremena”

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?