Brže osmislite bolja predavanja
Koriolan - rimski junak, odustao od opsade Rima, Ciceron - najveći rimski govornik, Lukul - rimski bogataš, poznat po rasipanju i gozbama, Katon - rimski državnik, poznat po štedljivosti i zalaganju za stare običaje, Cincinat - rimski državnik i diktator, poznat po skromnom životu i poštenju,

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti