Brže osmislite bolja predavanja
1) 7+5= a) 11 b) 13 c) 12 2) 3+5+4= a) 12 b) 13 c) 11 d) 14 3) 9+4+3= a) 12 b) 16 c) 15 d) 14 4) 13-5= a) 7 b) 8 c) 9 5) 12+8= a) 20 b) 18 c) 19 6) 16-8= a) 6 b) 8 c) 9 d) 12 7) 14-5= a) 9 b) 11 c) 10 d) 8 8) 11-3= a) 7 b) 9 c) 8 9) 16-2-2= a) 14 b) 12 c) 10 10) 18-7= a) 15 b) 19 c) 11 11) 5+9= a) 14 b) 11 c) 13 d) 15 12) 5+7+1= a) 15 b) 12 c) 13 d) 11 13) 6+9-3= a) 12 b) 16 c) 13 14) 7+6= a) 12 b) 16 c) 13 15) 9+8= a) 18 b) 17 c) 19 16) 6+5-1= a) 12 b) 10 c) 13 17) 9+9-9= a) 9 b) 19 c) 10 18) 8-8+2= a) 18 b) 10 c) 2 19) 7+7= a) 12 b) 13 c) 14 20) 3+8= a) 10 b) 11 c) 12 21) 14-5= a) 9 b) 11 c) 8 22) 2+9= a) 12 b) 11 c) 13 23) 17-9= a) 8 b) 9 c) 11 24) 8+6= a) 16 b) 15 c) 14 25) 5+9= a) 15 b) 19 c) 14 26) 7+9= a) 17 b) 16 c) 19 27) 8+7= a) 16 b) 17 c) 15 28) 4+8= a) 14 b) 12 c) 13 29) 3+8= a) 11 b) 12 c) 13 30) 20-6= a) 12 b) 14 c) 16

Zbrajanje i oduzimanje do 20

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti