Brže osmislite bolja predavanja
146 - 142 + 4, 269 - 263 + 6, 388 - 384 + 4, 495 - 491 + 4, 527 - 522 + 5, 788 - 781 + 7, 699 - 695 + 4, 836 - 833 + 3, 958 - 956 + 2, 991 - 998 - 7, 844 - 849 - 5, 768 - 769 - 1, 633 - 637 - 4, 532 - 537 - 5, 477 - 479 - 2, 333 - 336 - 3, 222 - 227 - 5, 111 - 114 - 3,

Zbrajanje i oduzimanje brojeva (131+7, 138-7)

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti